Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • 120 - 139 - 200 - 285 - 356
 • PN
 • WC
-5%
7,100,000
 • 120m2, 180m2, 250m2, 500m2 và 1000m2
 • 1 PN
 • WC
 • 350m2 – 400m2 – 450m2 – 500m2
 • 3 PN
 • 2 WC
nguyễn lương bằng ,quận 7
 • 212 – 260 – 270 – 300 – 500
 • PN
 • WC
-5%
7,100,000
 • 250m2, 500m2
 • 1 PN
 • WC